Hantera flödet av betalfiler mellan organisationer och banker - enkelt och säkert

Med Zavanto Safeseal™ kan du enkelt automatisera och integrera flöden av leverantörsbetalningar och lönefiler från ditt ekonomisystem och / eller lönesystem direkt till banken. Betalfilerna skyddas direkt i samband med att de skapas av ekonomisystemet och förblir skyddade hela vägen till mottagandet hos banken eller Bankgirot.

Testa fritt i 30 dagar!

logo_jumbo

Med inbyggt stöd för skydd av betalfiler

Med Zavanto Safeseal™ kan du skydda filer för leverantörsbetalningar, löner, autogiro och alla filtyper i ISO 20022 format
Nordea Secure Envelope

För att skicka filer till Nordea via deras tjänst ”Corporate Access File Transfer” som exempelvis XML SEPA betalfiler i ISO20022 standard krävs att innehållet i filerna skyddas genom ett sk. Secure Envelope som är digitalt signerat. 

Förändringsskydd med HMAC

För att skicka betalningsuppdrag (leverantörsbetalningar, löner och autogiro) till Bankgirot (antingen direkt eller via er bank) krävs att filerna är förändringsskyddade. En godkänd metod är att skydda innehåll med HMAC sigill. 

PGP signering och kryptering

Flera av de stora bankerna kräver att filer som skickas till banken skyddas genom kryptering. En vanlig metod är kryptering med PGP (Pretty Good Privacy). Fråga din bank vilken typ av skydd som krävs för era filer.

Boka en demo

Visste du?

Att med Zavanto Safeseal är det enkelt att skydda känsliga filer som leverantörsbetalningar och löner direkt i samband med att dessa skapas av ekonomisystemet.

Zavanto Safeseal kan applicera förändringsskydd med HMAC, kryptera och signera med PGP eller elektroniskt signera och kuvertera med Nordea Secure Envelope.

Oavsett om dina filer skapas på ditt lokala nätverk eller någonstans i molnet så kan Safeseal både skydda och överföra filerna mellan din organisation och banken.

Med Safeseal kan du skicka leverantörsbetalningar (gamla LB filer eller de nyare ISO 20022 xml filerna) och löner till alla större banker så som Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank och DNB m.fl.

Översikt funktionalitet

Konfigurera och testkör dina flöden

Konfigurera och testkör dina flöden i det medföljande konfigurationsprogrammet. Efter konfiguration och test stänger du programmet och låter servicen bevaka dina kataloger eller (s)FTP(s) ytor 24 /7.

Säkra betalprocessen med Safeseal

Exempel på oskyddat och ineffektivt flöde

I alla aktiviteter där manuellt arbete krävs för att klara av en uppgift finns det en säkerhetsrisk.

 1. Användare på levreskontran tar fram betalförslag och kör betalningarna i ekonomisystemet. 
 2. Standardiserade betalfiler exporteras till en katalog på det lokala nätverket eller en FTP
 3. Här blir filerna ofta liggande en tid helt oskyddade – vilka kan i detta läge komma åt filen?
 4. En eller flera medarbetare  distribuerar filerna manuellt till banken.

 

Detta innebär en säkerhetsrisk eftersom innehållet i betalfilerna enkelt kan ändras i en helt vanlig texteditor. Vem som helst som kommer åt filen kan ändra både mottagare och belopp i en oskyddad betalfil.

Öppna filen i notepad, ändra giro/kontonummer och belopp på en transaktion och spara. Så enkelt är det att manipulera transaktioner och inga spår om vem som ändrat filen finns kvar. Den som attesterar filen kontrollerar oftast bara att summan av utbetalningarna stämmer.

Risker
Exempel på skyddat och effektiv flöde

Observera att Safeseal™ kan användas oberoende av vilket ekonomisystem du använder.

 1. Arbetet med att generera betalfiler förblir detsamma som tidigare. Ta fram betalförslag och kör betalningar i ekonomisystemet.
 2. Ekonomisystemet exporterar betalfiler till en eller flera kataloger (samma filtyper som tidigare)
 3. Safeseal bevakar dessa kataloger / datakällor och plockar direkt upp filer som uppfyller valda kriterier utifrån källa och filnamnsmönster
 4. Beroende på bankens krav gällande säkerhetsmetod appliceras denna på filen / filerna
 5. Den skyddade filen skrivs till vald output / mottagare
 6. Ev. skrivs orginalfil(er) till vald arkivstruktur
 7. Endast Banken eller Bankgirot (mottagaren) kan validera avsändaren och se att innehållet inte blivit manipulerat.
 
Förutom att processen nu blivit säker så sparas även mycket tid som tidigare gått till att manuellt ladda upp filer för olika bolag i
koncernen vid flera tillfällen varje vecka. 
Åtgärder och fördelar
Kom igång på några minuter
Ladda ner och installera programvaran. Konfigurera filflöden på några minuter.
Ladda ner programvara
Börja konfigurera
Starta det medföljande konfigurationsprogrammet och etablera obegränsat antal flöden
Testa idag - ladda ner här
Tjänsten bevakar alla kataloger med betalfiler
Programvaran installeras som en tjänst och bevakar dina kataloger 24/7
Föregående
Nästa

Betrodd av företag och offentlig sektor