HMAC för Bankgirot

Alla betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot måste förses med elektroniskt förändringsskydd. Därför kan du med Safeseal enkelt applicera HMAC sigill på betalfiler enligt Bankgirots specifikationer.

Förändringsskydda betalfiler med HMAC

Att förändringsskydda en fil innebär att filen skyddas mot otillåten förändring under transport. Förändringsskyddet verifierar även att
underlaget kommer från rätt avsändare. Av säkerhetsskäl måste alla filer med betalningsuppdrag som sänds till Bankgirot (direkt eller via din bank) förses med elektroniskt förändringsskydd.

Zavanto Safeseal möjliggör distribution av leverantörsbetalningar, löner och autogiro filer till Bankgirot och skyddar samtidigt företagets betalningsuppdrag genom förändringsskydd. Programmet sigillerar filerna för maximal säkerhet och sigilleringsnycklarna hanteras på ett säkert sätt av programmet.

Safeseal följer Bankgirots tekniska manual för HMAC som går att ladda ner här: teknisk manual

Safeseal HMAC sigillerar filer så du kan använda följande tjänster hos Bankgirot:

 

Kontakta oss gärna så hjälper vi er organisation att komma igång med automatiserade filflöden till och från din Bank eller direkt med  Bankgirot.

 

Konfigurera HMAC för Bankgirot i Safeseal

Öppna SafeSeal konfigapp

  • Välj ”New” (nu öppnas dialogen för att skapa ett nytt filflöde)

  • Ange värden för parametrarna i sektionerna ”Name”, ”Input”, ”Output” och ”Done”.
  • Välj ”Bgi hmac” som Type i ”Output”. 
  • Klicka på de tre punkterna till höger i ”Output” sektionen. 

  •  Nu öppnas en dialog där du anger den HMAC nyckel du mottagit från Bankgirot.

 
 

Konfigurationsdialog i Safeseal för att ange HMAC nyckel mottagen från Bankgirot

Om Bankgirot

Bankgirot är ett europeiskt clearinghus med uppdrag att leverera marknadsledande lösningar inom betalområdet som ökar kundernas konkurrenskraft.

Som det enda clearinghuset för massbetalningar i Sverige har Bankgirot en central roll i den svenska betalningsinfrastrukturen och hanterar den stora merparten av denna typ av betalningar.

Bankgirosystemet är

  • ett öppet system för både betalare och betalningsmottagare och..
  • länken mellan avsändare och mottagare

Alla betalningsinstitut som är verksamma i Sverige kan teckna avtal om att vara med i bankgirosystemet. Bankgirot förmedlar betalningar och information kring ut- och inbetalningar till alla parter. Betalningar och information kommer alltid fram.

Oavsett bankförbindelse, kan du som

  • betalningsmottagare få betalt från alla och
  • dina betalare nå alla betalningsmottagare