Integrera ekonomisystemet med din bank

Med Zavanto Safeseal™ är det enkelt att effektivisera, säkra och automatisera betalfiler och löner så att dessa skickas direkt från dina interna system till banken.

Undvik osäkra och tidsödande arbetsmoment som exempelvis manuella uppladdningar av filer. Istället kan du enkelt automatisera filöverföringar av bankfiler som exempelvis betalningar, löner och kontoinsättningar.

 

 

Överför filer automatiskt mellan interna system och banken

Sedan version 1.7.40 av Zavanto Safeseal finns stöd för kommunikation över FTP, SFTP och FTPS. Detta innebär att applikationen förutom möjligheten bevaka,  läsa och skriva till kataloger på det lokala nätverket nu också kan göra motsvarande på interna eller externa ftp servrar.

Har du exempelvis ett affärssystem i molnet som exporterar betalfiler till en (s)ftp(s) yta så kan du nu skapa filflöden som hämtar betalfiler på en ftp katalog, applicerar rätt säkerhetsprocess (försäkringsskydd, kryptering och / eller signering) och sedan lägger filen på ditt företags dedikerade SFTP area hos er bank.

Beroende på vilken bank ni använder så kan Safeseal användas för att hämta kvittenser och återrapporteringsfiler från banken och lägga dessa i importkatalogen för ekonomisystemet. OBS! Vissa banker kräver att själva få skicka återrapporteringsfilerna till en SFTP area som din organisation tillhandahåller. Andra banker låter dig både lämna och hämta filer på din dedikerade SFTP area hos banken.

Vi hjälper gärna ert företag att komma igång med integrationer till er bank

Kontakta oss så bokar vi ett kostnadsfritt möte och går igenom er organisations behov av automatiserade säkra fiflöden till/från banken.