Kryptera och signera ISO 20022 filer med PGP

Banker som SEB, Swedbank, Handelsbanken och DNB kräver att filer som leverantörsbetalningar och löner skall krypteras och signeras med PGP i samband med uppsättning av integration till banken. Med Zavanto Safeseal är det enkelt att integrera ditt ekonomisystem och skicka PGP skyddade ISO 20022 filer till din bank oavsett vilket ekonomisystem du använder.

Skydda ISO 20022 filer med PGP

Skall du automatisera flödet av betalfiler och löner till din bank är PGP ofta en godkänd krypteringsmetod för betalfiler som skall skickas till banken. SEB, Swedbank, Handelsbanken och DNB kräver alla att betalfiler skickas skyddade. Dessa banker accepterar PGP som godkänd metod för kryptering och signering av exempelvis ISO 20022 filer.

Observera att filer som skickas via banken till Bankgirot (så kallade LB filer) inte skall krypteras utan istället förändringsskyddas med HMAC. Läs mer om HMAC för Bankgirot

Kontakta din bank för att ansluta dig till deras filtjänst för leverantörsbetalingar, löner eller den nya ISO 20022 standarden.

Nordeas företagstjänst Corporate Access File Transfer rekommenderar istället för kryptering med PGP deras egna säkra kuvertering och signering – Nordea Secure Envelope.

Konfigurera kryptering med PGP i Safeseal™

  • Öppna SafeSeal konfigapp

  • Välj ”New” (nu öppnas dialogen för att skapa ett nytt filflöde)

  • Ange värden för parametrarna i sektionerna ”Name”, ”Input”, ”Output” och ”Done”.
  • Välj ”Pretty good privacy” som Type i ”Output”. 
  • Klicka på de tre punkterna till höger i ”Output” sektionen. 

  •  Nu öppnas konfigurationsdialogen för PGP inställningarna

  • Välj om du bara vill kryptera eller om du vill kryptera och signera

  • Har du valt att bara kryptera så räcker det med att peka ut den publika nyckeln. Vill du kryptera och signera så anger du även den privata nyckeln samt dess lösenord.
  • Du kan också generera egna nyckelpar. Klicka bara på Generate keys och välj ett användarnamn och lösenord.

  • Det genererade nyckelparet sparas default under katalogen PgP keys i programkatalogen

Behöver du hjälp med etablering av filflöden till / från din bank?

Kontakta oss så bokar vi ett kostnadsfritt möte och går igenom er organisations behov av automatiserade säkra fiflöden till/från er bank.