Nordea Secure Envelope

Nordeas filöverföringstjänst för sina företagskunders betalfiler heter Corporate Access File Transfer.

För att skicka filer via denna tjänst hos Nordea måste innehållet i filerna skyddas genom att kuverteras och digitalt signeras enl. den tekniska specifikationen för Nordea Secure Envelope. 

Skydda ISO 20022 filer med Nordea Secure Envelope

Om du använder Zavanto Safeseal kan du enkelt konfigurera ett filflöde till Nordea som också hanterar kuvertering och signering enl. Nordeas specifikationer.

Du behöver dock kontakta Nordea för att aktivera tjänsten Corporate Access File Transfer för att kunna komma igång med automatiserade filöverföringar till Nordea.

Bland annat kommer du att behöva ladda ner ett eller flera certifikat (ett per Signer ID) utgivna av Nordea som du behöver installera och peka ut i konfigurationen i Safeseal. Det finns dock test certifikat att använda för tester samt en del bra verktyg för valideringar som Nordea tillhandahåller. 

Här kan du ladda ner div. verktyg och exempel: https://www.nordea.com/en/our-services/corporate-access

Processen för att beställa och ladda ner certifikat från Nordea ser ut enligt:

 • Nytt certifikat beställs av administratör för resp. SignerID. Denne loggar in i Corporate Netbank, scrollar ner till ”Administration”, väljer ”File Transfer”. En lista med SignerID visas.
 • Om personen väljer ”Ändra” vid respektive SignerID, och klickar på ”Beställ” beställs ett nytt certifikat. SMS med ny aktiveringskod skickas ut via SMS.
 • Nytt certifikat kan sedan laddas ner genom Nordea Security Client, de uppgifter som behövs för att ladda ner certifikatet är:
  • Name / Certificate Receiver
  • User ID / Signer ID
  • SMS activation code
  • Country code

OBS! Det är mycket viktigt att ange alla uppgifter korrekt (samtidigt som det är ganska lätt att göra fel här). Dubbelkontrollera med din tekniska kontaktperson att du har alla dessa uppgifter som de är registrerade hos Nordea.

Nordea Security Client kan också laddas ner här: https://www.nordea.com/corporateaccess

Scrolla ner till Documentation & Tools. Vid problem med att ladda ner certifikat går det att kontakta Nordeas tekniska support på telefon: +46 771 180450.

Senaste specifikation för Nordea Secure Envelope går att ladda ner här: https://www.nordea.com/en/doc /secure-envelope-specification-1-5.pdf

Kontakta oss gärna så hjälper vi er organisation att komma igång med automatiserade filflöden till och från Nordea.

Konfigurera Nordea Secure Envelope i Safeseal

 • Öppna SafeSeal konfigapp

 • Välj ”New” (nu öppnas dialogen för att skapa ett nytt filflöde)

 

 • Ange värden för parametrarna i sektionerna ”Name”, ”Input”, ”Output” och ”Done”.
 • Välj ”Secure envelope” som Type i ”Output”. 
 • Klicka på de tre punkterna till höger i ”Output” sektionen. 

 •  Nu öppnas konfigurationsdialogen för Nordea Secure Envelope.

Konfigurationsdialog i Safeseal för Nordea Secure Envelope

 Lite tips vid konfigureriung av Nordea Secure Envelope i SafeSeal:

Customer ID

OBS! Här skall anges det Sender ID din organisation fått av Nordea. Kontrollera detta med din tekniska kontakt på Nordea.

TargetId

Här skall Signer ID anges.

File type

Välj filtyp som skall processas i detta flöde.

Filer till NordeaFile typeComments/Filename
Corporate Access Payment file (pain.001)NDCAPXMLIAny Filename
Corporate Access Cancellation (camt.055)NDCAPCANXMLIAny Filename

Se Appendix B i https://www.nordea.com/en/doc/secure-envelope-specification-1-5.pdf för fullständig lista.

Encryption

Ange ”None”. Nuvarande version av Nordea Secure Envelope har inte stöd för kryptering av payload.

Certificate

Peka ut det installerade certifikatet från Nordea

Signature method och Digest method

OBS! Från den 4e mars 2024 tillåter Nordea inte längre SHA1. Välj därför alltid SHA256 här. Du behöver köra version 1.7.47 för att kunna spara konfigurationen med SHA256.