Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad 2021-01-23

Vi värnar om våra kunders integritet och säkerhet. Vår Dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad du har för rättigheter gentemot oss.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår process och hanteringen av dina personuppgifter. Det medför att vi kan komma att uppdatera vår Dataskyddspolicy och vi rekommenderar dig att läsa igenom dokumentet med jämna mellanrum. Vid avsevärda förändringar av policyn informerar vi alltid våra kunder.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

När du blir kund hos Zavanto AB, org. nr 556752-5836, accepterar du den behandling som beskrivs i vår Dataskyddspolicy. Zavanto AB är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar om dig som kund. Den relationen regleras av våra allmänna villkor samt denna Dataskyddspolicy.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Zavanto registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en bra upplevelse och en fungerande tjänst till dig som kund, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav.

Vilken information om dig samlar vi in och varför?

I samband med att du ingår ett tjänsteavtal med Zavanto AB behöver vi följande uppgifter: Namn, organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer och postadress. Vi hanterar och sparar dessa uppgifter för att kunna fakturera dig som kund på ett korrekt och lagenligt vis.

När en organisation lägger till andra kontaktuppgifter eller ger fler användare tillgång till sitt konto sparas även den informationen.

Vi kan komma att skicka ut e-post till samtliga kunder, till exempel meddelanden om driftstörningar eller ändringar i användarvillkor. Sådana meddelanden skickas till den e-postadress kunden angett.

Vi kan även skicka ut e-post om produktnyheter eller information som vi tror att du som kund är intresserad av. Du kan alltid avsäga dig sådana utskick från oss genom att klicka på “avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje e-postmeddelande.

Vi dokumenterar även vilka IP-adresser som utför ändringar (inloggningar, uppdateringar mm) samt trafikerar zavanto.se för att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och/eller kunden.

Frivilliga uppgifter

Vi sparar det för- och efternamn (samt i vissa fall organisationsnummer och namn på organisationen du företräder) du anger i olika kontaktformulär på zavanto.se. Det kan exempelvis vara en intresseanmälan för ett webinar eller registrering för att ta del av olika erbjudanden och kampanjer. Detta gör vi för att kunna utföra våra tjänster och för att upprätthålla en smidig kommunikation.

När du kontaktar vår support sparas de personuppgifter du själv anger. Detta inkluderar utöver den e-postadress du mailar oss från även personuppgifter i textformat, som till exempel ett telefonnummer man önskar bli uppringd på. Vi sparar informationen för att kunna erbjuda en personlig och relevant supporttjänst vid framtida kontakttillfällen.

Du kan även kommunicera med oss genom sociala medier. När du gör det gäller respektive plattforms dataskyddspolicy (eller motsvarande policy). Vi använder sociala medier och den information du uppger i nivå med vad vi enligt deras policy tillåts göra.

Automatiskt insamlade uppgifter

När du använder våra tjänster sparar och hanterar vi data om hur du använder dem. Informationen delas i vissa fall med utvalda tredjepartsleverantörer av verktyg för marknadsföring och analys, för att kunna erbjuda dig en bättre upplevelse. Detta kan ske genom att vi använder oss av cookies. Läs vår Cookiepolicy.

Exempel på andra automatiskt insamlade uppgifter inkluderar:

  • IP-adresser från loggar i de system vi använder för att hantera vår infrastruktur.
  • Information i loggar om vilken typ av enhet du ansluter från. Informationen kan inte identifiera dig personligen men kan i kombination med annan data potentiellt göra det.
  • Information från sociala medier i enlighet med det ägande bolagets policy.

Har Zavanto AB ett Personuppgiftsbiträdesavtal?

Ja. För att underlätta för dig som kund i ditt arbete med GDPR har vi tagit fram ett Personuppgiftsbiträdesavtal baserat på IT&Telekomföretagens avtalsvillkor ”Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster” som du kan teckna med oss.

Hör av dig till support@zavanto.se om du har frågor om Personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka rättigheter har jag som kund?

Som kund hos Zavanto AB har du alltid rätt att ta del av den information vi sparat om dig. Din förfrågan skapar du via vår supportwebb och vi hanterar den vanligtvis inom 30 dagar. Om vi märker att det kommer ta längre tid blir du informerad om varför och om några andra hinder föreligger.

För att försäkra oss om att vi delar informationen med rätt person krävs att du som kund loggar in i supportwebben och skapar ett ärende.

Du har rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig (Rätten att bli bortglömd). Notera att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar ibland måste spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats.

Tillsynsmyndighet

Om du vill framföra klagomål som rör Zavantos hantering av personuppgifter är det tillsynsmyndigheten Datainspektionen du ska vända dig till. Du hittar deras kontaktuppgifter på datainspektionen.se.